آنالیز آب در گزارش کارآموزی ویژه دانشجویان رشته صنایع شیمیایی تجزیه شیمیایی آب

سایت تخصصی هفت برگ بهترین مرجع پایان نامه ، آموزش و ارائه دهنده مقالات تخصصی

گزارش کارآموزی صنایع شیمیایی آنالیز نمونه‌های آب

قیمت محصول 40000 تومان

آسان خرید کنید

تضمین کیفیت فایل

پشتیبانی 24 ساعته

40000 تومان – خرید

0 خرید

۰دیدگاه

آنالیز آب

رتبه دادن به محصول

جزییات محصول

آنالیز نمونه‌های آب یک گزارش کارآموزی ویژه دانشجویان صنایع شیمیایی است؛ که در قالب ورد در زمینه‌ی آنالیز انواع آب ارائه شده است. در مرحله‌ی اول دانشجو با مکان کارآموزی خود آشنا می‌شود؛ و با اصطلاحاتی چون استاندارد روش اندازه‌گیری یون سولفات در آب جهت آنالیز، هدف و دامنه‌ی کاربرد آنالیز نمونه‌های آب، تشخیص آب طبیعی از طریق محلول‌های رنگی و … آشنا خواهد شد. در فصل دوم این گزارش با مباحث دستگاه شناسی، طراحی سیستم طیف‌ سنجی، مراحل کار با دستگاه طیف سنجی، جذب اتمی استاندارد، روش اندازه گیری طیف سنجی، سنجش مادون قرمز، گرما توگرافی گازی، کاربردهای GC،  برنامه‌ریزی دمایی، کدورت سنجی، فیلم فتومتر و … در زمینه‌ی آنالیز پرداخته شده است. فصل سوم این نگارش نحوه اندازه‌گیری یون‌ها جهت آنالیز نمونه‌های آب مورد بررسی قرار گرفته شده است. به دانشجویان رشته صنایع شیمیایی گزارش کارآموزی تصفیه خانه آب و فاضلاب  نیز از این سایت را پیشنهاد می‌هیم.

اندازه‌گیری یون سولفات در آب به منظور آنالیز آب:

از دو جهت می‌توان یون سولفات در آب را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؛ اول اینکه هدف از اندازه‌گیری یون سولفات در آب چیست؟ دوم اینکه دامنه‌ی کاربردی آن‌ها را تشخیص دهیم.

اندازه گیری یون سولفات آب

روش‌های اندازه‌گیری یون سولفات:

 1. روش وزنی
 2. روش کدری سنجی
 3. روش حجمی

کاربرد روش وزنی:  این روش در همه‌ی نمونه‌های آب قابل انجام است.

روش وزنی جهت آنالیز آب

کاربرد کدری سنجی و روش حجمی: این دو روش زمانی که احتمال تداخل مواد مزاحم وجود داشته باشد؛ بکار می‌رود.

کدورت سنج در آنالیز آب

مواد شیمیایی:

هنگام آنالیز آب می‌بایست؛ از مواد شیمیایی خالص استفاده شود؛ یا اینکه میزان ناخالصی آن از قبل تعیین شده باشد؛ و این ناخالصی‌ها میزان صحت آنالیز را کاهش ندهد.

نمونه‌برداری:

در این بخش از گزارش کارآموزی، نمونه‌هایی که توسط دانشجو و براساس استاندارد مورد آنالیز قرار گرفته شده است؛ بصورت کامل بیان شده است؛ مثل بکارگیری روش وزنی جهت اندازه‌گیری در انواع آب و فاضلاب، و بعد از آن نیز مواد مزاحم مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ و مواد مورد نیاز جهت تعیین ترکیب مواد مزاحم تشخیص داده می‌شود؛ در نهایت دستو کار لازم بر اساس آنالیز انجام شده اعمال می‌گردد؛ و میزان یون سولفات براساس فرمول داده شده اندازه‌گیری می‌شود.

بعد از روش اول یعنی روش وزنی دانشجو روش دوم یعنی روش کدری سنجی را بر روی نمونه‌های آب و فاضلاب انجام خواهد داد؛ و مانند روش وزنی، مواد مزاحم، مواد مورد نیاز، دستور کار لازم  و محاسبه بر اساس فرمول در روش کدری سنجی انجام خواهد شد.

سومین روش اندازه‌گیری یون سولفات یعنی روش حجمی نیز روی نمون‌های آب و فاضلاب مانند روش اول و دوم صورت می‌گیرد.

استاندارد کیفیت آب، تعیین رنگ، روش آزمون و آنالیز آب:

این استاندارد رنگ ظاهری و رنگ واقعی نمونه‌های آب مثل انواع آب زیرزمینی، آب آشامیدنی و آب‌هایی با مصارف خانگی و شهری، آبهای کشاورزی و پسآب حاصل از تصفیه فاضلاب شهری را تعیین می‌کند. در ثبت رنگ ظاهری با مشاهده‌ی نمونه‌ی آب رنگ آن ثبت خواهد شد؛ و جهت ثبت رنگ واقعی از دو روش استفاده می‌شود؛ ابزار نور سنجی در انواع آب با غلظت پایین و استفاده از استاندارد هگزاکلروپلاتین در انواع آب‌ها.

کنترل کیفیت آب

در ادامه‌ی کار دانشجوی رشته شیمی با اصطلاحات رنگ آب، رنگ ظاهری آب، رنگ واقعی آب، قام رنگ آشنا خواهید شد؛ و انواع آب را از همین لحاظ مورد آزمون و آنالیز قرار خواهد داد.

رنگ آب

تعیین رنگ واقعی در آب‌های طبیعی با استفاده از محلول‌های رنگی استاندارد:

رنگ نمونه بر حسب mg/L واحد پلاتین بیان می گردد؛ که معرف شدت رنگ در محلول‌های استاندارد می‌باشد؛ که معمولاً رنگ زرد – قهوه‌ای به عنوان یک نمونه مقایسه‌ی چشمی در نظر گرفته شده است.

روش‌های آزمون جهت تعین میزان روغن، گریس آب و فاضلاب:

روش آزمون استخراج مایع-مایع: در این روش آزمون روغن و گریس نمونه آب اسیدی شده با حلال فلوئوروکربن در قیف جداکننده استخراج می‌شود؛ در واقع در این روش آزمون، روغن و گریس نمونه آب اسیدی شده با حلال فلوئوروکربن در قیف جداکننده استخراج می‌شود.

روش آزمون استخراج سوکسله: این روش برای نمونه آب‌هایی به کار برده می‌شود؛ که امولسیون دارند و نمی‌توان از قیف جداکننده برای استخراج استفاده کرد. در واقع یک نمونه آب اسیدی شده را بر روی کاغذ صافی و با استفاده ازخاک دیاتومه صاف می‌کنند؛ و سپس خاک حاوی روغن را خشک کرده و به مدت چهار ساعت در دستگاه سوکسله باحلال فلوئوروکربن استخراج نموده و طی فرایند تقطیر حلال باقیمانده را توزین می‌کنند.

تضمین و کنترل کیفیت روش آزمون:

حداقل‌ترین الزامات جهت کنترل کیفیت شامل اثبات اولیه کارآیی، روش آزمون شاهد و نمونه های کنترل کیفیت است.

اثبات اولیه کارآیی: دانشجو می‌بایست از موادی استفاده کند؛ که در نمونه‌های واقعی وجود داشته باشد؛ و در ادامه دانشجو می‌بایست مقدار متوسط و انحراف معیار مقادیر حاصل را محاسبه کند؛ و با محدوده قابل قبول مقایسه نماید.

روش آزمون شاهد: دانشجو باید ثابت کند؛ که واکنشگرهای مورد استفاده و لوازم شیشه‌ای تحت کنترل است؛ و نتیجه باید کمتر از 5 میلی گرم در لیتر باشد.

نمونه کنترل کیفیت پیوسته:  دانشجو جهت اطمینان از تحت کنترل بودن آزمون می‌بایست؛ روزانه  یا با گروهی بیش از 20 نمونه‌ی تجزیه شده، یک نمونه کنترل کیفیت که حاوی 9/21 میلی‌گرم روغن و گریس در لیتر است مقایسه نماید.

فصل دوم: ارزیابی نمونه‌های آنالیز آب

دانشجو در این بخش با انواع دستگاه‌های استفاده شده در آنالیز انواع آب آشنا خواهد شد؛ و نقش و کاربرد هر یک از دستگاه‌ها را به صورت عملی و از نزدیک درک خواهد کرد. این دستگاه‌ها شامل:

 • طیف سنجی فرا بنفش – مرئی
 • جذب در ترکیبات آلی
 • جذب توسط سیستم‌های معدنی
 • اندازه گیری جذب
 • دستگاهوری
 • منبع تابش
 • تکفام ساز
 • جایگاه نمونه
 • آشکار ساز

طراحی سیستم طیف سنج  Uv – Vis 

این دستگاها به طور کلی به دو شکل تک پرتوی (Single Beam) و دو پرتوی (Double Beam) طراحی می‌شوند.

طیف سنجی

مراحل کار با دستگاه:

 • گزینش max λ
 • شناسایی عوامل موثر بر جذب
 • تمیز کردن سلها
 • رسم منحنی کالیبراسیون

انواع طیف سنجی در آنالیز آب:

 • طیف سنجی اتمی
 • طیف سنجی مادون قرمز

طیف سنجی اتمی:

تمام روش‌ها در طیف سنجی اتمی یو یا در  اسپکتروسکپی اتکی با اتم سر و کار دارند؛ و فقط در فاز گازی این اتم ایجاد می‌شود. این روش‌ها بر اساس نشر، جذب و فلورسانس اتمی بنا شده‌اند.

روش‌های متداول اسپکتروسکوپی اتمی که برای تجزیه عنصری:

1 – اسپکتروسکوپی  نشر اتمی Atomic Emission Spectroscopy یا (AES)

2 – اسپکتروسکوپی جذب اتمیAtomic Absorption Spectroscopy یا (AAS)

3 – اسپکتروسکوپی فلورسانس اتمی Atomic Fluorescence Spectroscopy  یا (AFS)

طیف سنجی مادون قرمز:

طیف سنجی مادون قرمز چرخش و ارتعاشات مولکول در اثر جذب تابش IR را بررسی می‌کند؛ و می‌تواند؛ نمونه‌های گاز، مایع یا جامد را مورد تجزیه کمی و کیفی قرار دهد. .در بیان ناحیه انرژی نور معمولاً بصورت عدد موج (v) بیان می‌شود.

گروماتوگرافی گازی:

بخشی از روش گسترده ی جداسازی گروماتوگرافی گازی است؛ که براساس نوع فلز متحرک به صورت زیر تقسیم بندی می‌شود.

 

Chromatograply

1) Gas Chromatograply (GC)

2) Liquid Chromatograply (LC)

3) Supercritical Fluid Chromatograply (SFC)

کاربردهای GC در نمونه‌های آنالیز آب:

 • در شناسایی کیفی استفاده می‌شود. هدف شناسایی اجزا از طریق مقایسه حجم‌ها یا زمان‌های بازداری و از طریق استفاده از نمودار ویژه انجام می‌شود.
 • در اندازه گیری کمی استفاده می‌شود. در واقع اساس اندازه‌گیری کمی بر محاسبه سطح یا ارتفاع پیک‌های ثبت شده (کروماتوگرام) توسط دنکتوراستوار است؛ که به چهار روش روش استاندارد داخلی، روش استاندارد خارجی، روش افزایش استاندارد و روش نرمال کردن داخلی قابل انجام است.
 • به صورت گاز حامل استفاده می‌شود. در واقع این گاز از لحاظ شیمیایی خنثی است؛ و وظیفه حمل نمونه را برعهده دارد. این گاز خالص، ارزان و قابل دسترس است.
 • در محل تزریق استفاده می‌شود؛ قطعه‌ای استوانه‌ای شکل از جنس تفلون و سیلیکون به اسم Sptum است؛ که خاصیت ارتجاعی دارد؛ و پس از تزریق مجددا محل سوراخ شده را مسدود می‌کند.
 • در ستون استفاده می‌شود؛ در واقع دو نوع ستون در GC مورد استفاده قرار می‌گیرد. که شامل ستون‌های پرشده و ستون‌های موئین است.
 • دستگاه تنظیم دما در GC، در واقع انتخاب دمای محل تزریق، ستون و آشکارساز از پارامترهای مهم در GC هستند؛ دمای ستون باید به اندازه کافی پایین باشد؛ تا جداسازی خوبی داشته باشیم و به اندازه کافی بالا باشد؛ تا زمان جداسازی کوتاه شود.
 • در GC آشکارسازهای متنوعی استفاده می‌شود؛ که حساسیت بالا، تکرارپذیری، انعطاف‌پذیری و زمان پاسخ دهی کوتاه از ویژگی‌های یک آشکارساز خوب است.

برنامه‌ریزی دمایی:

جهت بهبود و تسریع جداسازی اجزای نمونه از تغییر کنترل شده‌ی دمای ستون در طول آزمایش استفاده می‌شود. این روش معمولاً برای نمونه‌های پیچیده با نقاط جوش متفاوت استفاده می‌شود. به دانشجویان رشته صنایع شیمیایی دانلود گزارش کارآموزی زاگرس آب شناسی را از سایت هفت برگ پیشنهاد می‌دهیم.

تعدادی از دستگاه‌های به کار رفته شده جهت آنالیز آب:

 1. اسپکتر فتومتر جذب اتمی:

این دستگاه یک روش استاندارد برای اندازه‌گیری یون فلزات در آب و فاضلاب است؛ که حد بالایی غلظت قابل تعیین را می‏توان با رقیق کردن نمونه افزایش داد؛ و حد پایینی غلظت قابل تعیین بطور عمده بستگی به وسائل و تجهیزاتی دارد؛ که در دستگاه اسپکتر فتومتر جذب اتمی بکار رفته است. قابل ذکر است؛ که پایین‏ترین حد غلظت قابل تعیین معمولاً معادل دو برابر حداکثر تغییرات زمینه دستگاه است.

اسپکتروفتومتر

 1. کدورت سنجی:

این دستگاه جهت اندازه‌گیری کدورت محلول به کار کی‌رود؛ که دارای دوازده باطری، یک سل و کارت‌های مختلف جهت اندازه‌گیری یون‌ها است. که دانشجوی رشته شیمی در این بخش به صورت عملی با این دستگاه کار خواهد کرد.

 

 1. دستگاه EC:

این دستگاه جهت اندازه‌گیری هدایت الکتریکی آب یا محلول‌های مانند آب و عصاره‌ها استفاده می‌شود؛ که دانشجوی رشته شیمی در این بخش به صورت عملی با این دستگاه کار خواهد کرد.

 

هدایت الکتریکی نمونه بر حسب میکرو موس = ضریب بدست آمده از جدول با توجه به درجه حرارت نمونه * ضریب روی سل * مقاومت نمونه

 

 1. فیلم فتومتر:

این دستگاه جهت اندازه‌گیری سدیم و پتاسیم موجود در محلول به کار می‌رود. که دانشجوی رشته شیمی در این بخش به صورت عملی با این دستگاه کار خواهد کرد؛ و قادر خواهد بود؛ فرمول زیر را محاسبه نماید.

عدد دستگاه* رقت نمونه A= (meq/lit)NA

عدد دستگاه* رقت نمونه B= (meq/lit)K

 1. PH متر:

این دستگاه جهت اندازه گیری اسیدیته آب و محلول به کار می رود.

 1. اسپکترو فتومتر:

این دستگاه جهت اندازه‌گیری یون نیترات استفاده می‌شود.

فصل سوم: اندازه‌گیری یون‌ها از نمونه‌های آب:

در این فصل دانشجو به صورت عملی آب یک منطقه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. و یون‌های محلول در آب را  اندازه گیری می‌کند.

 

فایل ورد با 109 صفحه (قابل ادیت)
محتوای فایل شامل:

فصل اول: آشنایی با مکان کارآموزی
استاندارد روش اندازه‌‏گیری یون سولفات در آب
کیفیت آب، تعیین رنگ، روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد
اصطلاحات و تعاریف
تعیین رنگ واقعی در آب‌های طبیعی با استفاده از محلول‌های رنگی استاندارد
فصل دوم: ارزیابی
دستگاه شناسی
طیف سنجی فرا بنفش – مرئی
جذب در ترکیبات آلی
جذب توسط سیستم‌های معدنی
اندازه‌گیری جذب
دستگاه‌وری
منبع تابش
تکفام ساز
جایگاه نمونه
آشکار ساز
طراحی سیستم طیف سنج
مراحل کار با دستگاه
گزینش maxλ
شناسایی عوامل موثر بر جذب
تمیز کردن سلها
رسم منحنی کالیبراسیون
طیف سنجی اتمی
طیف سنجی نشر شعله‌ای
طیف سنجی جذب اتمی
رابطه بین جذب و نشر اتمی در شعله
مزاحمت‌ها
طیف سنجی مادون قرمز
منبع تابش
جایگاه نمونه
تکفامساز
آشکار ساز
شناسایی کیفی
گروماتوگرافی گازی
کاربردهای GC
دستگاه تنظیم دما
آشکارساز
برنامه ریزی دمایی
استاندارد روش اندازه‌‏گیری یون فلزات
کدورت سنجی
EC متر
فیلم فتومتر
PH متر ساخت کشور سوئیس
اسپکترو فتومتر
آبشناسی
ویژگیهای شیمیائی آب
پیوست
فصل سوم: آزمون آموخته‌ها و نتایج و پیشنهادات
یون کربنات
یون کلرید
یون بی‌کربنات
یون سولفات
یون‌های کلسیم و منیزیم
تعیین نسبت جذب سطحی سدیم
تعیین مقدار TDS
منابع

40000 تومان – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه های اجتماعی

لینک های مفید

جواز های ما

تعداد کاربران 894 عدد
تعداد محصولات 1568 عدد
تعداد نوشته ها 7 عدد