گزارش کارآموزی حسابداری با موضوع نقش حسابدار در عملیات پیمانکاری

سایت تخصصی هفت برگ بهترین مرجع پایان نامه ، آموزش و ارائه دهنده مقالات تخصصی

گزارش کارآموزی رشته حسابداری نقش حسابدار در شرکت پیمانکاری

قیمت محصول 26000 تومان

آسان خرید کنید

تضمین کیفیت فایل

پشتیبانی 24 ساعته

26000 تومان – خرید

0 خرید

۰دیدگاه

نقش حسابدار در عملیات پیمانکاری

رتبه دادن به محصول

جزییات محصول

کارآموزی یکی از مهم‌ترین واحدهای درسی دانشگاه است؛ چرا که دانشجو در این دوره به صورت عملی با فوت و فن بازار واقعی آشنا شده و با تصمیمات و اقداماتش در رسیدن به اهداف اصلی خود گام برمی‌دارد. رشته حسابداری در حوزه کاری پیمانکاری جایگاه مهمی دارد؛ که در این گزارش کارآموزی به آن پرداخته شده است. این گزارش کارآموزی شامل ۳ فصل اصلی است؛ فصل اول مربوط به جزیئات عملیات پیمانکاری است؛ فصل دوم در زمینه‌ی نقش حسابداری در حوزه کاری پیمانکاری صحبت شده است؛ فصل سوم مرتبط با درآمدها و قراردادها در چارچوب حسابداری در حوزه پیمانکاری است. به دانشجویان رشته حسابداری، گزارش کارآموزی رشته حسابداری در زمینه‌ی انبارداری و کدینگ از این سایت پیشنهاد می‌دهیم.

فصل اول: عملیات پیمانکاری

این فصل از گزارش به جزئیات اصلی حوزه پیمانکاری پرداخته است؛ که شامل ارکان اصلی عملیات پیمانکاری، مراحل اجرای طرح در انجام عملیات پیمانکاری است؛ که برای اجرای طرح 6 مرحله بیان شده است.

عملیات پیمانکاری

ارکان اصلی پیمانکاری:

ارکان اصلی پیمانکاری در عملیات پیمانکاری شامل سه رکن اصلی به نام کارفرما، پیمانکار و قرارداد است.

کارفرما:

شخص حقیقی یا حقوقی که یک عملیات مشخصی را به پیمانکار واگذار می‌کند؛ و منابع مالی آن را تامین می‌کند؛ کارفرما است.

پیمانکار:

جهت اجرای کامل عملیات پیمانکاری، یک شخص حقیقی یا حقوقی این مسئولیت برعهده می‌گیرد؛ و آممکن است؛ جهت تسریع کار، هر بخش از عملیات را به یک پیمانکار جزئی بسپارد. و گاهی با مشارکت چندین شرکت پیمانکاری، عملیات پیمانکاری تکمیل خواهد شد.

قرارداد:

در این قرارداد مشخصات طرفین، موضوع پیمان، مبلغ پیمان، مدت پیمان، تعهدات پیمانکار و تعهدات کارفرما باید ذکر شود.

 مراحل اجرای طرح

جهت اجرای طرح‌های بلندمدت پیمانکاری، یکسری مراحل می‌بایست؛ به ترتیب انجام شود. که مراحل آن به تفسیر در زیر آمده است.

مرحله اول: مطالعات جهت شناسایی طرح و تهیه طرح مقدماتی

در این مرحله دانشجو باید نسبت به طرح، اطلاعاتی را جمع آوری کند؛ و طرح اولیه و مقدماتی را طراحی کند.

مرحله دوم: مطالعات تفصیلی طرح

دانشجو باید نقشه‌های تفصیلی را تهیه کند؛ و اسناد و مدارک مرتبط با موضوع مناقصه را آماده کند.

مرحله سوم: تحویل طرح به پیمانکار

جهت اجرای کار می‌بایست؛ طرح آماده شده  را به پیمانکار تحویل دهید؛ و یک قرارداد پیمانکاری بین کارفرما و پیمانکار بسته شود؛ تمام ویژگی‌های یک قرارداد باید در آن رعایت شده باشد.

مرحله چهارم: اجرای عملیات پیمانکاری

پیمانکار باید عملیات اجرایی را مطابق تعهدات خود را شروع کند؛ که می‌توان به ایجاد کارگاه، تخصیص تنخواه‌گردان به کارگاه، مخارج اجرای طرح به وسیله کارگاه، مخارج اجرای طرح به وسیله دفتر مرکزی، مخارج یک پیمان خاص، مخارج پیمان‌های مشترک و تنظیم و پرداخت وضعیت کار اشاره نمود.

مرحله پنجم: تحویل موقت

وقتی که پیمانکار  ۹۷ درصد از عملیات پیمانکاری را انجام داده است؛ طبق اسناد و مدارک می‌تواند؛ تقاضای تحویل موقت نماید؛ که در این صورت کمیسیون، کارها را بررسی کرده و لیستی از نواقص و معایب را تعیین می‌کند؛ و ضمیمه جلسه می‌گردد؛ در ضمن مهلتی برای پیمانکار مشخص می‌شود؛ که طی این مدت می‌بایست؛ نواقص و معایب رفع گرداند.

اقدامات پیمانکار بعد از تایید و تحویل موقت:

 • بر چیدن کارگاه:

تخریب کارگاه و خروج مصالح اضافی و ماشین آلات می‌بایست؛ توسط پیمانکار بعد از تایید تحویل موقت انجام شود.

 • ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات:

زمانی ضمانت‌نامه انجام تعهدات پیمانکار با  تصویب مجلس، آزاد می‌شود؛ که حداکثر تا ۱۵ روز بعد از تاریخ تحویل موقت، پیمانکار بدهکار نباشد؛ یا بدهی آن کمتر از نصف کسور وجه‌الضمان باشد.

 • ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت:

این ضمانت نامه تا پایان مدت پیمان معتبر خواهد بود و مبلغ پرداخت صورت وضعیت ها به تدریج کاهش می‌یابد.

 • تهیه صورت وضعیت قطعی:

با توجه به وضعیت قطعی، صورتحساب قطعی پیمان تهیه می‌شود؛ مبلغ آن نیز بر اساس قرارداد و اسناد و مدارک تعیین می‌گردد.

 • استعداد نصف سپره حسن انجام کار:

معمولا پس از تصویب  وضعیت قطعی از طرف کارفرما، نصف ضمانت به پیمانکار مسترد می‌شود.

 • بهره‌برداری و نگهداری عملیات موضوع پیمان:

هزینه این بخش به عهده کارفرما است. کارفرما بررسی می‌کند؛ که پیمانکار طی زمان معین شده نواقص رفع شده یا نه. در صورتی که نواقص رفع نشده باشد؛ هزینه از محل تضمین پیمانکار برداشت می‌شود.

مرحله ششم: پایان کار و تحویل عملیات پایان پیمانکاری:

کارفرما بر اساس تقاضای پیمانکار یک کمیسیون تشکیل داده و اعضای این کمیسیون با بازرسی و بررسی کارها، نداشتن عیب و نقص در کارها تحویل قطعی را تایید می‌نماید.

 فصل دوم: حسابهای شرکت پیمانکاری

این فصل شامل دو بخش است؛ در بخش اول تمامی مراحل فصل اول به صورت عملی توسط دانشجو انجام می‌شود؛ اطلاعات مربوطه درج می‌شود. در بخش دوم مهم‌ترین کار یک دانشجوی حسابداری یعنی روش شناسایی سود و زیان بیان شده است. به فارغ التحصیلان دانشجویان حسابدار، پایان‌نامه رشته حسابداری در زمینه‌ی‌ بررسی عملیات سیستم حسابداری دیجیتال از این سایت پیشنهاد می‌دهیم.

نقش حسابدار در عملیات پیمانکاری

بخش اول: حسابداری در دفاتر پیمانکار

شش مرحله‌ی اجرای عملیات پیمانکاری که در فصل اول به تفسیر توضیح داده شده است؛ توسط دانشجو پیگیری شده و اطلاعات مرتبط به آن ثبت می‌گردد؛ کارهای صورت گرفته شامل ارجاع کار به پیمانکار، عملیات اجرایی، مخارج اجرای طرح، دفتر معین پیمانکاری جهت تنظیم و پرداخت صورت وضعیت، ثبت و بررسی در زمینه ی تحویل موقت و قطعی  است.

بخش دوم: روش‌های شناسایی سود عملیات پیمانکاری

با توجه به اینکه قراردادی بسته شده باشد؛ و با توجه به اصل این موضوع که درآمد فروش در زمان تحویل کالا به خریدار منتقل می‌شود؛ می‌توان درآمد یا سود را در قراردادهای بلند مدت مشخص نمود.

مشخص کردن درآمد پیمانکاری با استفاده از دو روش:

استفاده از هر روش نشان دهنده‌ی توانایی پیمانکار در برآورد درآمد و مخارج است.

 • ‌روش کار تکمیل شده: در این روش زمانی درآمد، هزینه، سودناخالص مشخص می‌شود؛ که بخش عمده‌ای از عملیات پیمانکاری تکمیل شده باشد.
 • روش درصد پیشرفت: در این روش به صورت تدریجی و متناسب با پیشرفت کار درآمد، هزینه، سودناخالص مشخص می‌شود.

 

شناسایی درآمد

روش های شناسایی سود ناخالص:

 • برآورد کل درآمد یا مبلغ پیمان
 • برآورد کل هزینه پیمان
 • برآورد کل سود ناخالص پیمان
 • اندازه گیری میزان پیشرفت کار
 • محاسبه مبلغ درآمد، هزینه و سود ناخالص دوره جاری پیمان

نحوه ثبت و گزارش اطلاعات توسط دانشجوی حسابدار عملیات پیمانکاری:

در این بخش از گزارش کارآموزی دانشجو چگونگی ثبت اطلاعات از لحاظ هزینه، درآمد، سودناخالص و سایر صورت‌های مالی به صورت عملی در دفتر روزنامه و معین درج می‌کند. و با توجه به اطلاعات به دست آمده روش شناسایی سود پیمانکاری را انتخاب می‌کند. و با اصول روش‌های انتخاب سود در جهان نیز آشنا می‌گردد. و در نهایت قادر به ارائه گزارش مالی خواهد شد.

فصل سوم: نتیجه گیری

در این فصل متناسب با فصول قبل خلاصه‌ای از مبانی شناسایی درآمد پیمانکاری ارائه شده است. و حسابداری زیان ناشی از قراردادهای بلند مدت پیمانکاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

شناسایی زیان دوره جاری:

زمانی که برای تکمیل پیمان به مخارج بیشتری احتیاج است؛ اما این مخارج مانع از سوددهی نمی‌شود. فقط در روش درصد پیشرفت کار، سود ناخالص پیمان به عنوان زیان دوره جاری ثبت شود.

شناسایی کل زیان پیمان:

وقتی برای تکمیل پیمان مخارج بیشتر از درآمد باشد؛ در دو روش یعنی در روش درصد پیشرفت کار و روش کار تکمیل شده، معادل کل زیان برآوردی پیمان ذخیره‌ای در نظر گرفته می‌شود.

 

به دانشجویان رشته معماری پاورپوینت بررسی تخصصی ملات در معماری از این سایت پیشنهاد می‌دهیم.

 

قالب فایل ورد با 65 صفحه  (قابل ادیت)
محتوای این فایل شامل:

فصل اول : کلیات

تاریخچه شرکت

ارکان اصلی پیمانکاری

مراحل اجرای طرح

مرحله اول: مطالعاتی مقدماتی طرح

مرحله دوم: مطالعات تفصیلی طرح

مرحله سوم: اجرای طرح

مرحله چهارم: عملیات اجرایی

مرحله پنجم: تحویل موقت

مرحله ششم: تحویل قطعی

ثبت عملیات مالی قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکار

مخارج قبل از انعقاد قرارداد

مخارج پیمان در طول اجرای طرح

تسهیم هزینه های سربار بر مبنای مواد مستقیم

تسهیم هزینه های سربار بر مبنای دستمزد مستقیم

فصل دوم: شروع کار پیمانکار و ارتباط آن با حسابداری

بخش اول: حسابداری در دفاتر پیمانکار

مثال: بررسی مراحل اجرایی در دفاتر پیمانکاری و نقش حسابداری در شش مرحله اصلی

مخارج اجرای طرح

دفتر معین پیمانکاری

تنظیم و پرداخت صورت وضعیت کارها

بخش دوم: روشهای متداول شناسایی سود پیمانکاری

شناسایی درآمد

روش کار تکمیل شده

روش درصد پیشرفت کار

شناسایی سود ناخالص

برآورد کل درآمد یا مبلغ پیمان

برآورد کل هزینه پیمان

برآورد کل سود ناخالص پیمان

اندازه‌گیری میزان پیشرفت کار

محاسبه درآمد، هزینه و سود ناخالص دوره جاری پیمان

نحوه ثبت و گزارش اطلاعات

ثبت در دفتر روزنامه

درآمد دوره جاری پیمان

هزینه دوره جاری پیمان

سود ناخالص دوره جاری پیمان

نحوه انعکاس در صورتهای مالی

ترازنامه

صورت سود و زیان

انتخاب روش شناسایی سود پیمانکاری

روش های شناسایی سود پیمانکاری در سطح جهان

نحوه گزارش در صورت های مالی

فصل سوم:نتیجه گیری

حسابداری زیان در قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

زیان دوره جاری پیمان

کل زیان پیمان

پیوست

منابع

 

26000 تومان – خرید

محصولات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه های اجتماعی

لینک های مفید

جواز های ما

تعداد کاربران 277 عدد
تعداد محصولات 1184 عدد
تعداد نوشته ها 7 عدد