پایان نامه ویژه دانشجویان رشته گرافیک در زمینه‌ی اثر زیبایی شناسی در گرافیک

سایت تخصصی هفت برگ بهترین مرجع پایان نامه ، آموزش و ارائه دهنده مقالات تخصصی

پایان نامه گرافیک بررسی جایگاه زیبایی شناسی و عصر تکثر در گرافیک

قیمت محصول 65000 تومان

آسان خرید کنید

تضمین کیفیت فایل

پشتیبانی 24 ساعته

65000 تومان – خرید

0 خرید

۰دیدگاه

زیبایی شناسی

رتبه دادن به محصول

جزییات محصول

بررسی تکثیر و زیبایی‌ شناسی در گرافیک عصر پست مدرنیسم کمتر مورد توجه قرار گرفته است. جهت نیل به این مقصود پس از تبین مفاهیم پایه و تشریح فلاسفه عصر پست مدرنیسم، این تحقیق در صدد است تا تکثر و زیبایی‌ شناسی در گرافیک، که نقطه اوج این مباحث را دربه نظر در عصر پست مدرنیسم را مورد پژوهش قرار دهد. در این راه برخی از آثار این عصر مورد نقد و آسیب شناسی قرار می‌گیرد. باید بررسی تکثر و زیبایی‌ شناسی در گرافیک عصر پست مدرنیسم و استخراج نکات قوت آن، برای خود دانشجوی طراحی گرافیک مورد توجه واقع شود و هم برای دیگر هنرمندان این عرصه مفید باشد. بر این اساس این مباحث به صورت عملی در  مجموعه‌ی آینه‌های نوستالژیک مورد مطالعه و بررسی واقع شده‌اند.­

 

تکثر و زیبایی‌ شناسیدر گرافیک

زیبایی و تکثیر  با هم چه سنخیتی دارند و با هنر گرافیک می‌توانند داشته باشند. در گذشته آنچه به زیبایی تعبیر می‌شد کاملا ابژکتیو بود. (یعنی قابل لمس بود). اما آیا تعریفی که هم اکنون در عصر حاضر از زیبایی ارائه داده می‌شود می‌تواند ابژکتیو باشد یا فقط در قالب سوژه (سوبژ کتیو) باقی‌مانده است. در جمع آوری این مطلب از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در این تحقیق شامل سه فصل که مبحث فصل اول تعریفی از زیبایی شناسی و نظریات فلاسفه در رابطه با زیبایی مورد بحث قرار داده و در آخر تفاوت زیبایی شناسی هنر گرافیک با هنرها تجسمی را بیان نموده. فصل دوم که تکثر یا پلورالیسم را از دیدگاه های متفاوتی بیان نموده و در فصل آخر مباحث زیبایی شناسی و تکثر را در هنر گرافیک پست مدرنیسم مورد بررسی و چندی از آثار و هنرمندان را آسیب شناسی نموده‌ام.

 

زیبایی‌ شناسی

تاریخ زیبایی‌شناسی، به دلیل تنوع زیاد، تصور یک جهت روشن و صریح و ارزیابی منطقی در آن دشوار است. از این رو بررسی منظم و سیستماتیک این عنوان عملا غیرممکن است. در زیبایی‌شناسی، رشته‌های گوناگونی با ناهماهنگی تمام چهره می‌نمایند. و طوری درهم دیده می‌شوند که فشردن آن‌ها در یک موضوع واحد یکپارچه عملا غیر ممکن می‌نماید. این پیچیدگی تا حدود زیادی بر اثر کمبود آثاری در باب تاریخ زیبایی‌شناسی است. از آن آثار می‌توان جهت‌گیری روشنی را درباره زیبایی‌شناسی به دست آورد. «زیبایی‌شناسی» در حوزه شرقی به موضوعی اطلاق می‌شود که دامنه و چشم‌انداز آن کاملا با  سنت زیبایی‌شناسی تجربی متفاوت است. از نظر افلاطون زیبایی دارای یک الگو زیبایی است.زیبایی همیشه هست و هرگز به وجود نمی‌آید و نابود نمی‌شود. به عبارت دیگر نسبی نیست بلکه مطلق است. این همان ایده زیبایی و زیبایی مطلق است که در عالم مثل قرار دارد.

 

ظهور زیبایی‌ شناسی

در قلمرو هنر زیبایی شناسی تامل معرفت شناختی سبب گردید حوزه‌ی تازه‌ای در علوم انسانی بوجود آید. این حوزه به تعبیر بومگارتن زیبایی شناسی نام گرفت. تامل و پژوهش منظم و روشمند در مورد هنر زیبایی چیزی نیست که زمینه آن در دوران‌های گذشته مهیا شده باشد. بلکه این امر تنها با تحقق شرایط امکانی خاص در دوران نوزایی (رنسانس) میسر گردید. یعنی با تحقق فلسفه جدید ( فلسفه دکارتی) بشر واجد خردی شد که زیبایی شناسی هم با آن خرد پدیدار گردید و گسترش یافت.

 

مکتب فرانکفورت و نظریه انتقادی

عنوان «مکتب فرانکفورت» در اطلاق به میراث فکری و نظری گروهی از روشنفکران آلمانی و نظریه اجتماعی خاص آنان به کار رفته است. روشنفکران مزبور در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با «موسسه تحقیقات اجتماعی» بودند که در سال 1923 در شهر فرانکفورت کنار ماین با همت و سرمایه فلیکس و این سرمایه دار تاسیس شد و وابسته به دانشگاه فرانکفورت بود که بعدها جریان موسوم به «مکتب فرانکفورت» و «نظریه انتقادی» از دل آن بیرون آمد. البته در اصل تنها انتصاب ماکس هورکهایمر در سال 1930 به مدیریت این موسسه بود که بسته‌های لازم برای ظهور پدیده‌ای که می‌رفت تا به نام «مکتب فرانکفورت» شناخته شود فراهم گشت.

 

آدورنوو زیبایی‌ شناسی

یکی از مهمترین مواردی که در سده‌ی بیستم در زمینه هنر و زیبایی شناسی عنوان شد را فیلسوف آلمانی تئودور. و . آدورنو پیش برد، که در تمامی کار فکری خود در مورد هنر و زیبایی اندیشید و نوشت و شاهکار وی را می‌توان کتاب نظریه زیباشناسی نام برد. آدورنو مهمترین و داناترین مدافع مدرنیسم هنری و در عین حال از سرسخت‌ترین مدافعان مدرنیته بود. و او ثابت کرد که مدرنیسم و هنر مدرن خود نقدی است از تمامی جلوه‌های زندگی مدرن و به ویژه از خرد باوری مدرنیته. آدورنو در تمام دوران فعالیت روشنفکرانه خود نظریه‌ای انتقادی را تکامل داد. آدورنو معتقد بود که اثر هنری هم از روح سوبژکتیو آخر بیننده مایه می‌گیرد و هم از روح ابژکتیو جهان، هنر نمی‌تواند فقط در ایده افلاطونی جان هنرمندی آغاز شود، یا مایه می‌گیرد.

 

ژان بودریار و زیبایی‌ شناسی

هنر این دوره را نمی‌توان زیر چتر واره پست مدرنیسم قرار داد. بخش عمده‌ای از هنر پست مدرنیسم را می‌توان بیشتر، در مفهوم گرایی یافت، که نخستین حمله را به مدرنیسم آغاز کرد؛ اگر چه محصول دو نسل، کاملا با یکدیگر متفاوتند، از این گذشته، مفهوم گرایی خود را از «دادا» نشان گرفت، که حرکت «ضد مدرن» را در اوایل قرن بیستم میلادی، پدیده آورده بود. در این زمینه در دهه‌ی 60 میلادی، موازی مفهومی، هنر پاپ و سرمایه داری «تجرید اجتماعی» را متمرکز بر حد مصرف کرده، و به همین دلیل اطلاعات و دانش فقط از این زاویه مورد نظر ند، و مصرف هم قدرت را تعیین می‌کند و هم گسترش نظارت بر تمام زمینه‌های فرهنگی و زندگی هر روز را، و این نظارت به گفته‌ی بودریار حتی ناخودآگاه نیز تعمیم یافته است.

 

بررسی زیبایی‌ شناسی در طراحی گرافیک

وام‌گیری هنرهای کاربردی از هنرهای زیبا موجب شده است که ارزیابی آثار در عرصه “طراحی” با همان معیارهای زیباشناسانه صورت بگیرد. همه دست اندرکاران امور گرافیک اعم از هنرمندان حرفه‌ای و محققان به اهمیت نقش زیبایی شناسی معترف هستند. اما زیبایی بر عملکرد ارتباطی و رفتار مخاطب تاثیر مطلوبی می‌گذارد. یکی از اشکالاتی که در تحلیل زیبایی شناسی مقوله “طراحی” وجود دارد؛ این است که ارزیابی اشیاء طراحی شده بر حسب هر نوع معیار کلی زیباشناسی دشوار است. خصوصاً وقتی که معیار برگرفته از “آثار بزرگ” یا “شاهکارهای هنری” باشد. در امر داوری مسائل زیبایی شناسی در هنرهای کاربردی نمی‌توان از همان اصولی تبعیت کرد که آثار هنری اصیل از آن برخوردارند. چرا که “طراحی” با فرایند تولید هویت پیدا می‌کند و فرایند تولید از محاسبات اقتصادی جدایی‌ناپذیر است

 

نتیجه

امروز در هر گفتمان فرهنگی، طبیعت هنجار گریز پست مدرنیسم  به عنوان یکی از موارد مسئله‌ساز  چهره‌ی خود را نشان داده است. اما هیچ‌گاه  ادراک روشنی فراهم نیاورده و آیا پست مدرنیسم یک شرایط خاص فرهنگی یا یک مثال نظری است. در بررسی  ویژگی‌های زیبایی شناسی و تکثیر در عصر پست مدرن  ناگزیر اول باید رابطه‌ی میان مدرنیسم و پست مدرنیسم  را بررسی کرد.  یکی از بهترین راه‌های دریافت این رابطه  آگاهی از کاستی‌ها و تضاد‌هایی است  که هر دو از نیاکان خود به ارث برده‌اند. و در نهاد هر دو مستتر است. مدرنیسم در واقع ریشه و زمینه‌ای  کما بیش شناخته دارد. اما پست مدرنیسم  تاکنون بر چیزی جز یک مفهوم  فریبنده و گمراه کننده دلالت نکرده است. یکی از دلایل عدم توافق بر سر معنا و تعریف آن، قطعی نبودن ریشه‌ها و خاستگاه آن است. می‌توان گفت پست مدرنیسم  برآمده از مدرنیسم است.

 

فایل ورد با 89 صفحه و حجم (6.9 MB) (قابل ادیت)
محتوای این فایل شامل:
مقدمه
فرضیه ها
فصل اول
تعریف زیبایی
-زیبایی ازنظرافلاطون وارسطو
ظهور زیبایی شناسی
مکتب فرانکفورت ونظریه انتقادی
آدورنووزیبایی شناسی
ژانب ودریاروزیبایی شناسی
بررسی زیباییشناسی درطراحی گرافیک
فصل دوم
قلمرومعانی وواقعیات متکثریاچندگونه
– والتربنیامین وعصرتکثر
هنر پاپ باموضوع فرهنگ تکثیرومصرف گرایی
روی لیختن اشتاین
اندی وارهول
علت تکثرگرایی درعصرپست مدرن
فصل سوم
نتیجه گیری
منابع
گزارش کارعملی
Abstract

موارد مرتبط از سایت هفت برگ قابل دسترس است.

پایان نامه بررسی تاثیر جنبش مینیمالیسم بر گرافیک محیطی فضاهای داخلی آمریکا از 1960 تا 2015 میلادی

پایان نامه(مطالعات) رشته معماری با عنوان توسعه صنعت توریسم و گردشگری

پایان نامه معماری با عنوان طراحی هتل مخصوص ورزشکاران شیراز

65000 تومان – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه های اجتماعی

لینک های مفید

جواز های ما

تعداد کاربران 374 عدد
تعداد محصولات 1423 عدد
تعداد نوشته ها 7 عدد