پایان نامه معماری با عنوان آکادمی تئاتر و موسیقی - اشتراک گذاری و فروش مطالب مختلف (PDF، مقالات ،پایان نامه)

سایت تخصصی هفت برگ بهترین مرجع پایان نامه ، آموزش و ارائه دهنده مقالات تخصصی

پایان نامه معماری با عنوان آکادمی تئاتر و موسیقی

قیمت محصول 55000 تومان

آسان خرید کنید

تضمین کیفیت فایل

پشتیبانی 24 ساعته

55000 تومان – خرید

0 خرید

۰دیدگاه

رتبه دادن به محصول

۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵
Loading...

جزییات محصول

پایان نامه فایل word – همراه با پلان اتوکد – تعداد صفحات 146 صفحه – همراه با منبع دهی درون متنی

محتوای پایان نامه
فهرست مطالب

عنوان صفحه
پیش گفتار 1
ضرورت انتخاب موضوع 2
مقدمه 3
فصل اول: هنر
1- هنر و هنرمند 5
1-1- هنرهای کاربردی 6
1-1-1- هنرهای زیبا 6
1-1-2- سلسله مراتب هنرها از نظر شوپنهاور 6
فصل دوم: هنر موسیقی
2-1- موسیقی 8
2-1-1- ریشه¬ی لغوی موسیقی 8
2-1-2- تعریف موسیقی 9
2-1-3- موسیقی از نظر شوپنهاور 9
2-1-4- چگونگی و زمان پیدایش موسیقی 11
2-2- تاریخچه¬ی موسیقی ایران 13
2-2-1- تصنیف دوره قاجاریه 16
2-2-2- پیوستگی شعر و موسیقی 17
2-3- چکیده¬ای از علم موسیقی 18
2-3-1- صوت 18
2-3-2- دینامیک 19
2-3-3- رنگ صوتی 19
2-4- سازهای موسیقی سنتی 20
2-4-1- سه تار 20
2-4-1-1- کلیات 20
2-4-1-2- شکل ظاهر 20
2-4-1-3- سیمها و پرده¬ها 21
2-4-1-4- انواع مختلف سه تار 21
2-4-1-5- ساخت 21
2-4-1-6- صدا 22
2-4-1-7- ساختن سه تار در روزگار ما 22
2-4-2- تار 22
2-4-2-1-کلیات 22
2-4-2-2- صورت ظاهر 22
2-4-2-3- سیم و پوست و پرده 23
2-4-2-4- صدا 24
2-4-3- سنتور 24
2-4-3-1- کلیات، مبدأ 24
2-4-3-2- شکل ظاهر و طرز قرار گرفتن سیمها 24
2-4-3-3- انواع 25
2-4-3-4- صدا و ساخت 25
2-4-4- نی 26
2-4-4-1- کلیات 26
2-4-4-2- شکل ظاهر 26
2-4-4-3- انواع شکل ظاهر 26
2-4-4-4- وضعیت فعلی و سیر تحول 28
2-4-5- کمانچه 28
2-4-5-1- کلیات 28
2-4-5-2- شکل ظاهر و انواع 28
2-4-5-3- سیم¬ها 30
2-4-5-4- ساخت و وضعیت فعلی 30
2-4-6- ضرب یا تنبک 30
2-4-6-1- کلیات 30
2-4-6-2- شکل ظاهر و انواع 31
2-5- سازهای غیر سنتی 32
2-5-1- دف 32
2-5-2- عود 32
2-5-3- قانون 32
2-5-4- چنگ 33
2-5-5- رباب و قیچک 33
2-5-6- پیانو 34
2-5-7- ویولون 35
2-5-8- اکوردئون، کلارینت و فلوت 36
2-5-9- دستگاه موسیقی 37
2-6- واسطه¬های اجرای موسیقی: صدای انسان و سازها 38
2-6-1- صدای انسان 38
2-6-2- سازها 38
2-6-3- ریتم 39
2-6-4- ضرب 39
2-6-5- وزن 39
2-6-6- تمپو 39
2-6-7- ملودی 40
2-6-8- هارمونی 40
2-6-9- فرم موسیقایی 40
2-7- رده بندی 5 موسیقیدان برتر جهان (از آخر به اول) 41
2-8- معماری موسیقی و موسیقی معماری 43
2-8-1- برداشت¬¬هایی از معماری و موسیقی 43
2-8-2- نظریه¬ی دکتر پیرنیا در زمینه¬ی پیوند موسیقی و معماری 44
فصل سوم: هنر تئاتر
3-1- تئاتر 46
3-1-1- تعریف تئاتر 47
3-1-2- ریشه¬ی لغوی تئاتر 47
3-1-3- زیرشاخه‌های تئاتر 48
3-2- سبک¬های تئاتر 49
3-2-1- کلاسی سیسم 49
3-2-2- رمانتی سیسم 50
3-2-3- رئالیسم 51
3-2-4- ناتورالیسم 51
3-2-5- سمبولیسم 52
3-2-6- اکسپرسیونیسم 52
3-2-7- دادائیسم 53
3-2-8- سورئالیسم 54
3-2-9- اگزیستانسیالیسم 54
3-2-10- پست مدرنیسم 55
3-2-11- آوانگاردیسم 55
3-3- چگونگی و زمان پیدایش تئاتر 57
3-4- تاریخچه تئاتر در ایران 59
3-4-1- مسیر تحول شدن تئاتر در ایران 60
3-4-2- شرایط تئاتر ایران در سالهای 1337-1320 61
3-4-3- شرایط تئاتر در سالهای 1337تا 1357 62
3-4-4- تئاتر ریشه در فرهنگ و آئین ما … 62
3-5- تاریخچه¬ی معماری تئاتر 64
3-5-1- معماری تئاتر در یونان باستان 64
3-5-1-1- تاترون (کاوه¬آ) و یا اودیتوریوم 64
3-5-1-2- ارکسترا 65
3-5-1-3- تیمل 65
3-5-1-4- پروسکنیون یا پروسینیوم 65
3-5-1-5- اسکن یا اسکین 65
3-5-1-6- تئولوژیون 65
3-5-1-7- پارادوس 66
3-5-1-8- رامپ 66
3-5-1-9- فوندال 66
3-5-2- معماری تئاتر هلنی 67
3-5-3- معماری تئاتر روم باستان 67
3-5-4- معماری تئاتر قرون وسطی 69
3-5-5- معماری تئاتر رنسانس 71
3-6- تئاتر و معماری 73
فصل چهارم: آکوستیک در معماری
4-1- آکوستیک در معماری 75
4-1-1- مسائل پایه‌ای و تعاریف در اکوستیک 75
4-1-1-1- تعریف موج و صدا 75
4-1-1-2- سرعت امواج صوتی (c) 75
4-1-1-3- بلندی صدا (f) 75
4-1-1-4- طول موج 75
4-1-1-5- واخنش (پس آوا) 75
4-1-2- واخنش بهینه 76
4-1-3- پژواک 76
4-1-4- تراز بلندی 76
4-2- نیازهای آکوستیکی موسیقی 77
4-3- ابعاد، شکل و حجم سالن موسیقی 79
4-3-1- سقف سالن 80
4-3-2- کف سالن 80
4-3-3- صندلی‌ها 81
4-3-4- حجم سالن 81
4-4- اشکالات مهم آکوستیکی 82
4-4-1- پژواک ناخواسته 82
4-4-2- پژواک ردیفی 82
4-4-3- امواج ساکن 82
4-4-4- نقاط کور و سایه آکوستیکی 83
4-4-5- تمرکز صدا 83
4-4-6- فضاهای الحاقی 83
4-5- صافی‌های آکوستیکی 84
4-6- درهای آکوستیکی 85
4-6-1- شرایط درهای آکوسیتکی 85
4-7- پنجره‌های آکوستیکی 86
فصل پنجم: بررسی نمونه‌های موردی
5-1- سالن اپرای گوانجو اثر زاها حدید 88
5-2- مرکز حیدرعلی اف اثر زاها حدید 91
5-3-فستیوال هال 94
فصل ششم: برنامه¬ریزی فیزیکی
6-1- برنامه فیزیکی 99
6-1-1- معرفی ریزفضاهای آکادمی تئاتر و موسیقی 99
6-1-1-1- بخش اجرای موسیقی و تئاتر 99
6-1-1-2- بخش آموزشی 100
6-1-1-3- بخش اداری 100
6-1-1-4- بخش خدماتی 101
6-1-2- زیر بنای کل 101
فصل هفتم:ئ بستر طراحی
7-1- مکان¬یابی و تحلیل سایت 103
7-1-1- بررسی موقعیت جغرافیایی استان فارس 103
7-1-1-1- بررسی موقعیت جغرافیایی شهر شیراز 103
7-1-1-2- مشخصه¬های جغرافیایی شهر شیراز 103
7-1-1-3- مشخصه¬های ارتفاعی شهر شیراز 104
7-1-1-4- مشخصه¬های اقلیمی شهر شیراز 105
7-1-1-5- آب و هوا 105
7-1-1-6- باد 105
7-1-1-7- باران 105
7-1-1-8- رطوبت و بارندگی 106
7-1-1-9- دما 106
7-1-1-10- رطوبت 107
7-1-1-11- بارندگی 108
7-1-1-12- باد 109
7-1-1-13- لرزه¬خیزی 110
7-2- تحلیل شرایط آب و هوایی 110
7-2-1- منطقه آسایش 111
7-3- اهداف طراحی بر اساس اقلیم و وضعیت جغرافیایی 111
7-4- اهداف طراحی اقلیمی درفضای باز 111
7-5- اصول معماری مناطق گرم و خشک 112
7-6- اصول طراحی معبر متناسب با اقلیم 112
7-7- مطالعات سایت انتخابی 113
7-8- سایت مورد نظر طرح 113
7-8-1- ویژگی های سایت مورد نظر 113
7-8-2- بررسی مکان سایت 113
فصل هشتم: ایده¬های طراحی
8-1- ایده‌های طراحی 118
8-1-1- سیستم تأسیسات 118
8-1-2- سازه 118
فصل نهم: مصاحبه¬ها
9-1- آقای میلاد عسکرنژاد 120
9-2- خانم الهام رجبی نژاد 121
آقای مهران شیرازی 122
فصل دهم: نقشه های معماری و سازه
نقشه ها 123
منابع و مآخذ 132

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول 7-1- متوسط درجه حرارت ماهیانه شهر شیراز 106
جدول 7-2- رطوبت نسبی حداقل و حداکثر ماهیانه در شیراز 107
جدول 7-3- گروه¬بندی رطوبتی (همان منبع) 107
جدول 7-4- میزان بارندگی سالیانه 108
جدول 7-5- جهت بادهای غالب و بادهای درجه دوم در شیراز 108
جدول 7-6- ماتریس مکان¬یابی 112

فهرست تصاویر

عنوان صفحه
تصویر 2-1- دو- سی- لا- سُل- فا- می- ر- دو 19
تصویر 2-2 21
تصویر 2-3 23
تصویر 2-4 25
تصویر 2-5 27
تصویر 2-6 29
تصویر 2-7 29
تصویر 2-8 31
تصویر 2-9 34
تصویر 2-10 35
تصویر 2-11 35
تصویر 2-12- آکاردئون 36
تصویر 2-13- کلارینت 36
تصویر 2-14- فلوت 37
تصویر 2-15 38
تصویر 2-16 39
تصویر 3-1– نقشه¬ی تئاتر در اپیدوروس 64
تصویر 3-2- روند تکاملی تئاتر یونان از میدان رقص سنتی تا بنای تئاتر کلاسیک 66
تصویر 3-3- بازسازی یک تئاتر هلنی در افه سوس 67
تصویر 3-4– نقشه¬ی تئاتر پمپئی 68
تصویر 3-5- وسایل مکانیکی صحنه تئاتر 70
تصویر 3-6- نقشه تئاتر والیمپیکو 72
تصویر 4-1- تناسبات مطلوب برای ابعاد تالارهای مکعب مستطیل 79
تصویر 4-2- طرح‌های متنوع سکوی جایگاه گروه کنسرت (سن) تصویر43 81
تصویر 5-1 88
تصویر 5-2 89
تصویر 5-3 89
تصویر 5-4 90
تصویر 5-5 90
تصویر 5-6 91
تصویر 5-7 91
تصویر 5-8 92
تصویر 5-9 92
تصویر 5-10 93
تصویر 5-11 93
تصویر 5-12 94
تصویر 5-13 95
تصویر 5-14 95
تصویر 5-15 96
تصویر 5-16 97
تصویر 5-17 103
شکل 7-1- نقشه کشور و موقعیت استان فارس 104
شکل 7-2- نقشه شهر شیراز 104
نمودار 7-3- مسیر حرکت خورشید در عرض 29 درجه شمالی 105
نمودار 7-4- جهت و سرعت باد در شیراز 108
نمودار 7-5- جدول بیوکلیماتیک ساختمانی شیراز 110
تصویر 7-6- محل سایت 113
تصویر 7-7- همجواری¬ها 114
تصویر 7-8- مسیر دسترسی 114
تصویر 7-9- ورودی¬ها 115
تصویر 7-10- آلودگی صوتی 115
تصویر 7-11- نور مطلوب و باد غالب 116
تصویر 7-12- پوشش گیاهی 116
تصویر 10-1- سایت پلان 124
تصویر 10-2- پلان طبقه همکف 125
تصویر 10-3- پلان طبقه اول 126
تصویر 10-4- پلان طبقه دوم 127
تصاویر 10-5 و 6 و 7 و 8- پلان های تیر ریزی 128
تصاویر 10-9 و 10- برش ها 130
تصاویر

55000 تومان – خرید

محصولات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تعداد کاربران 215 عدد
تعداد محصولات 403 عدد
تعداد نوشته ها 7 عدد