تاثیر چاپ سنگی بر خط و خوشنویسی دوره قاجار - اشتراک گذاری و فروش مطالب مختلف (PDF، مقالات ،پایان نامه)

سایت تخصصی هفت برگ بهترین مرجع پایان نامه ، آموزش و ارائه دهنده مقالات تخصصی

تاثیر چاپ سنگی بر خط و خوشنویسی دوره قاجار

قیمت محصول 60000 تومان

آسان خرید کنید

تضمین کیفیت فایل

پشتیبانی 24 ساعته

60000 تومان – خرید

0 خرید

۱دیدگاه

رتبه دادن به محصول

۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵
Loading...

جزییات محصول

این پایان نامه در فایل ورد ارائه شده است و مخصوص دانشجویان رشته گرافیک و خط و خوشنویسی می باشد.تعداد صفحات 135 صفحه – قالب فایل ورد
این پایان نامه حاوی :
عنوان صفحه
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول:ایران در دوره سلطنت قاجار
حکومت قاجار………………………………………………………………………………………………………………………………………………4
تاریخچه قاجاریه در تهران…………………………………………………………………………………………………………………………….5
هنر در دوره قاجار…………………………………………………………………………………………………………………………………………5
وضع اجتماعی(جامعه)…………………………………………………………………………………………………………………………………..7
تربیت و اخلاق عمومی…………………………………………………………………………………………………………………………………8
وضع اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
راه ها و وسایل نقلیه…………………………………………………………………………………………………………………………………..11
ادبیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
تند نویسان………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
نمایش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12
نمایش مذهبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
موسیقی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
نگارگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13
عکاسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14
معماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….15
فصل دوم:بررسی چاپ و چاپ سنگی در دوره قاجار
تاریخچه چاپ……………………………………………………………………………………………………………………………………………17
تاریخ چاپ دستی در ایران………………………………………………………………………………………………………………………… 17
شش دوره تحول صنعت چاپ……………………………………………………………………………………………………………………..17
فهرست مطالب
عنوان صفحه
حاشیه های نسخ چاپ سنگی……………………………………………………………………………………………………………………. 19
انواع چاپ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24
پیشینه ی چاپ سنگی………………………………………………………………………………………………………………………………..26
پیشینه ی چاپ سنگی در جهان………………………………………………………………………………………………………………….26
گراور سازی و چاپ سنگی………………………………………………………………………………………………………………………….27
مکانیزم چاپ سنگی…………………………………………………………………………………………………………………………………..28
روش کار در چاپ سنگی…………………………………………………………………………………………………………………………….29
طرزکار چاپ سنگی در ایران……………………………………………………………………………………………………………………….29
برتری های چاپ سنگی بر چاپ سربی………………………………………………………………………………………………………..31
نقش عنصر بصری خط در چاپ سنگی………………………………………………………………………………………………………..32
چاپ سنگی از نظر فنی………………………………………………………………………………………………………………………………32
الگوهای رایج کتاب های چاپ سنگی………………………………………………………………………………………………………….33
ویژگی های فرهنگی کتب چاپ سنگی………………………………………………………………………………………………………..34
ویژگی های به کار برده شده در چاپ سنگی………………………………………………………………………………………………..34
اولین کتاب چاپ سنگی……………………………………………………………………………………………………………………………..36
موضوع بندی کتاب های چاپ سنگی………………………………………………………………………………………………………….36
خصوصیات ساختاری و تصویری کتب چاپ سنگی………………………………………………………………………………………40
مفهوم روزنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………43
تاریخچه مطبوعات…………………………………………………………………………………………………………………………………….43
نشریه ملانصرالدین تاثیر گذار در تاریخ مطبوعات………………………………………………………………………………………….47
سرآغاز مجله نگاری در ایران………………………………………………………………………………………………………………………48
فهرست مطالب
عنوان صفحه
اسناد قاجار………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49
روزنامه های منتشره در عصر قاجار……………………………………………………………………………………………………………..50
اولین روزنامه چاپ سنگی…………………………………………………………………………………………………………………………..57
شیر و خورشید…………………………………………………………………………………………………………………………………………..58
چاپخانه کاغذ اخبار…………………………………………………………………………………………………………………………………….58
چاپخانه سنگی دارالفنون…………………………………………………………………………………………………………………………….59
چاپخانه سنگی دولتی سیار………………………………………………………………………………………………………………………….59
چاپخانه های سنگی خصوصی…………………………………………………………………………………………………………………….60
میرزا علی قلی خویی………………………………………………………………………………………………………………………………….61
ویژگی های خمسه نظامی………………………………………………………………………………………………………………………….66
دیگر هنرمندان قاجار………………………………………………………………………………………………………………………………….67
منشا نقوش چاپ سنگی……………………………………………………………………………………………………………………………..72
فرشته و ودیو در آثار چاپ سنگی…………………………………………………………………………………………………………………74
فصل سوم:بررسی خط و خوشنویسی از ابداع تا قاجاریه
تاریخچه خوشنویسی………………………………………………………………………………………………………………………………….81
خط و انواع آن………………………………………………………………………………………………………………………………………….81
دوره اوج زیبایی خوشنویسی……………………………………………………………………………………………………………………….82
اقلام سته………………………………………………………………………………………………………………………………………………….83
خوشنویسی ایرانی………………………………………………………………………………………………………………………………………84
خطوط ایرانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….85
دوره های تحول خوشنویسی………………………………………………………………………………………………………………………90
فهرست مطالب
عنوان صفحه
خط در دوره قاجار و معاصر…………………………………………………………………………………………………………………………91
تأثیرات خوشنویسی قاجار بر گرافیک معاصر…………………………………………………………………………………………………91
سوابق نستعلیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….92
شیوه های نستعلیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….92
خوشنویسان قاجار………………………………………………………………………………………………………………………………………93
میرزا محمد رضا کلهر در دوره قاجار…………………………………………………………………………………………………………….93
آثار محمد رضا کلهر…………………………………………………………………………………………………………………………………..95
عماد الکتاب………………………………………………………………………………………………………………………………………………95
تحلیل شیوه میرعماد در نستعلیق…………………………………………………………………………………………………………………96
سبک های رایج نستعلیق امروزی………………………………………………………………………………………………………………..98
سیاه مشق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………99
فصل چهارم:بررسی ساختارگرافیکی آثار خط و خوشنویسی وآثار چاپی و تصویرسازی دوره قاجاریه
نقاشی ها بر اسای محتوا و نماد…………………………………………………………………………………………………………………102
پیوند چاپ سنگی برگرافیک معاصر……………………………………………………………………………………………………………103
نقاشی های متأثر از چاپ سنگی……………………………………………………………………………………………………………….110
نقاشی موضوعی………………………………………………………………………………………………………………………………………111
نقاشی غیرموضوعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………115
طوفان البکاء و تواریخ نسخه مربوطه…………………………………………………………………………………………………………118
طوفان البکاء و تصویرسازی ها………………………………………………………………………………………………………………….118
زندگی حضرت فاطمه (س)در طوفان البکاء………………………………………………………………………………………………..119
فهرست مطالب
عنوان صفحه
ویژگی های طراحی…………………………………………………………………………………………………………………………………119
ویژگیهای طراحی در شعله اول………………………………………………………………………………………………………………….120
ویژگی های طراحی در شعله دوم………………………………………………………………………………………………………………121
ویژگی های طراحی در شعله چهارم و نهم………………………………………………………………………………………………….122
فضاسازی و ترکیب بندی………………………………………………………………………………………………………………………….123
پوشش و حجاب حضرت فاطمه0(س) در طوفان البکاء………………………………………………………………………………..123
آثاری از عجایب المخلوقات………………………………………………………………………………………………………………………124
نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..131
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………135

چکیده پایان نامه
عصر قاجار را باید رنسانس فرهنگی ایران دانست زیرا در این عصر با باز شدن دروازه های تمدن به روی تجار و سیاستمداران اسباب ورود تمدن وارد ایران گردید که از جمله این آثار ورود صنعت چاپ بود مختصات بارز این قرن احیا خط نستعلیق به سعی و احتمام محمدشاه قاجار است.خط یکی از مهمترین دستاوردهای بشر بوده که انسان را قادر می کند افکار خود را ثبت کند.خط و خط نویسی در آغاز شهرنشینی در بین النهرین و خوزستان(اور،جمدت،نصر،شوش)ابداع شد.با افزایش فعالیت های اقتصادی برای تثبیت و نگهداری میزان غله،گوسفندان،وسعت اراضی و اندازه دارایی و..وضع شد.مراحل تکامل خط از آغاز تا امروز چنین است:خط تصویری،خط مفهموم نگار،خط هجایی و خط الفبایی ایرانیان رفته رفته سبک و شیوه های مختص خود را به وجود آوردند و خطوطی معروف به اقلام سته که شامل ثلث ،نسخ، محقق،ریحان،توقیع و رقاع است به وجود آمد که با تکامل این خطوط ،از خط نسخ و تعلیق نستعلیق به وجود آمد.در دوره قاجار نستعلیق رواج بسیاری داشت و هنرمندان مشهوری چون کلهر،میرعماد،عماد الکتاب،میر علی تبریزی و… رونق دهنده نستعلیق بودند.به دلیل مشکلات ناشی از چاپ سربی نظیر هزینه های زیاد،غلط املایی،استفاده از حروف عربی و…باعث منسوخ شدن چاپ سربی و روی کار آمدن چاپ سنگی توسط عباس میرزا نایب السلطنه و پس از آن میرزا جعفر تبریزی شد.خط نستعلیق که در چاپ سنگی کارآیی زیادی داشت توسط کلهر تغییراتی در زوایا وضخامت حروف آن ایجاد شد که با چاق نویسی مشهور شد تا متناسب با استفاده چاپ سنگی شود.آثار خطی وتصویری زیادی از دوره قاجار باقی مانده است. در این پژوهش ضمن بررسی و واکاوی علل وریشه های تغییر خط نستعلیق،آثارتصویری وخطی مورد استفاده در کتب چاپ سنگی اعم از روزنامه ها،مطبوعات و تصویرسازی ها مورد بررسی قرار می گیرد.

60000 تومان – خرید

محصولات مرتبط

یک دیدگاه برای “تاثیر چاپ سنگی بر خط و خوشنویسی دوره قاجار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تعداد کاربران 215 عدد
تعداد محصولات 381 عدد
تعداد نوشته ها 7 عدد