هنر آفریقا و اثر آن بر روی شکل گیری جنبش مدرنیسم ویزه دانشجویان رشته گرافیک (پایان نامه)

سایت تخصصی هفت برگ بهترین مرجع پایان نامه ، آموزش و ارائه دهنده مقالات تخصصی

تاثیر هنر آفریقا در شکل گیری جنبش مدرنیسم (پایان نامه)

قیمت محصول 60000 تومان

آسان خرید کنید

تضمین کیفیت فایل

پشتیبانی 24 ساعته

60000 تومان – خرید

0 خرید

۰دیدگاه

تاثیر هنر آفریقا در شکل گیری جنبش مدرنیسم

رتبه دادن به محصول

جزییات محصول

دیگردر زمان‌های تاریخی دنیای متمدن، ‌بومیان آفریقا در نواحی مختلف آن قاره ‌صاحب هنری منضبط و سنتگر، با محتوایی آیینی و زیبایی‌های صوری و انتزاعی خاص هر قوم و قبیله بوده‌اند. هنری که نه تنها پژوهشگران و پیشگامان اروپایی را از اوایل سده نوزدهم سخت به خود مشغول داشته، بلکه در بینش و اسلوب کار بسیاری از نقاشان و پیکره سازان مغرب زمین اثر آشکار گذارده است تا جایی که نابغه‌ای چون پیکاسو در آغاز قرن حاضر یک راسته از آثارش را با الهام‌گیری صوری از هنر بومیان آفریقا به وجود آورد و نیز مکتب حجم‌گری از جهتی بر پایه همان صوری از هنر آفریقا به وجود آورد و نیز مکتب حجم‌گری از جهتی بر پایه تأثیرپذیری تکوین یافت.این دو قالب در یک فرم قرار گرفتند وقتی که کشورهای افریقایی به دلیل مستعمره بودن هنر آفریقا از آن حالت محجور مانده خارج شد و تاثیر مستقیمی بر هنر مدرن گذاشت

تاریخچه هنرمدرن

درباره اینکه هنر مدرن دقیقاً از چه زمانی آغاز می‌شود و کدام اثر هنری، سبک هنری، جنبش هنری یا حتی گفتمان هنری را می‌توانیم در توالی زمانی تاریخ هنر، نقطه شروع هنر مدرن بدانیم، اختلاف نظرهایی میان مورخان و پژوهشگران هنر وجود دارد. برخی هنر مدرن را حدوداً هنر قرن بیستم می‌دانند و سال 1905، یعنی زمان گشایش نمایشگاه فووها در سالن پاریس را نقطه عزیمت خود قرار می‌دهند. برخی دیگر، از جمله کریستوفر ویتکومب، پژوهشگر امریکایی هنر، معتقدند که هنر مدرن در دهه 1860 با نمایش تابلوی ناهار در سبزه زار اثر ادوار مانه در سالن مردودهای پاریس آغاز می‌شود و حدوداً تا دهه 1970 ادامه می‌یابد. اصطلاح هنر مدرن در پیشینه تاریخ نگاری هنر در قرون گذشته نیز به کرات به کار رفته است و کاربردش در قرن بیستم به هیچ وجه تازگی ندارد.

تاریخچه هنرمدرن

ماهیت مدرنیسم چیست؟

«هنر مدرن، محصول تفکر مدرن و یک پاسخ زیبایی‌شناختی به مقتضیات آن است. این هنر، زاییده  تحولات فکری، اجتماعی و تاریخی عصر مدرنیته و نتیجه‌ی قهری دستاوردهای علمی و نظری آن است. مدرنیسم امری مداوم و شالوده‌ای پیوسته در حال دگرگونی است. هنر مدرن نیز به تبع آن یک فهم سیال است که لحظه‌ی تولد آن تا حدودی مشخص، لیکن هنگامه‌ی افول آن مبهم و غیرقطعی است. سرنوشت مدرنیسم تا حد زیادی شبیه فرآورده‌های آن همانند ماشین، اتم، فن آوری، رسانه‌ها و اینترنت است که با وجود تحولات ذاتی، پیوسته بر زندگی ما حاکمیت دارند». مدرنیسم با نقد تمدن غربی آغاز شد و با نقد مستمر خود ادامه یافت. ضرورت اندیشه انتقادی و ویران‌سازی آن چه در ذات خود وابسته به سنت‌های کهنه است از مشخصات این الگو واره است.

ماهیت مدرنیسم چیست؟

هنر مدرن چیست؟

مدرنیسم «اصطلاحی است که به روش و بیانی که ویژه روزگار نو باشد، اطلاق می‌شود. در هنرها و ادبیات، به معنای گسستن خود آگاهانه از گذشته و جستجوی قالب‌های جدید برای بیان است و به خصوص، بر جنبش‌های پیشتاز نیمه نخست سده‌ی بیستم دلالت می‌کند. مدرنیسم در هنرهای بصری، از یک رشته تحولات اجتماعی، فرهنگی و هنری اروپا در سده‌ی نوزدهم ناشی شد. تلاش برای رهایی از بن بست هنر آکادمیک که خود عصاره‌ی سنت طبیعت‌گرایی بود. هنرمندان نوجو را به تجربه‌های جدید کشانید. آن‌ها پیگیرانه کوشیدند که از راه خود بیانگری به یک آرمان جدید دست یابند. در این رهگذر، دگرگونی بنیادی در معیارها و مفاهیم زیبا شناختی و اصول فنی هنر ایجاد شد و از مجموعه‌ی دستاوردهای نو پدید، زبان هنری نویسی برای تبیین و تفسیر مفهوم عمیق‌تری از واقعیت شکل گرفت.

ویژگی‌های مدرنیسم

ویژگی‌های مدرنیسم هنری عبارتند از: هویت و وحدت، استقلال و خود پایندگی. وحدت به معنای ایجاد پیوند بین عناصر ناپیوسته و یکپارچگی در کثرت و آشفتگی. خودپایندگی و استقلال یعنی دور بودن اثر از هر گونه پیرایه‌های بیرونی و درون ذات بودن آن. از ویژگی‌های دیگر هنر مدرن تأکید بر ذهنیت و سویه ناخودآگاهی (سورئالیسم). هنر مدرن بین هنر اصیل و هنر توده‌ای تمایز قائل است (مکتب فرانکفورت). هنر مدرن ساده و جهانشمول و به دوری از معیارهای بومی است. هنر مدرن رها از تعیین‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی است. در نهایت هنر مدرن رها از مفهوم است، بازنمایی واقعیت نیست و بدین ترتیب بیانگر هم نیست.»

خصوصیت هنر در عصر مدرن

در هنر مدرن، زیبایی هنری بر زیبایی طبیعی تقدم دارد. از دوره رنسانس به بعد هنر پیش از آنکه خود را به مقایسه افلا‌طونی یعنی تقارن، تناسب، هماهنگی و کمال و نظایر آن محدود کند، به بیان طبیعت احساسات و حالا‌ت درونی آدمی می‌پرداخت. در هنر مدرن ذهنیت و مخاطب اثر هنری واجد اهمیت شمرده می‌شود. در این دوره بیشتر با خلا‌قیت، تخیل و آفرینندگی سروکار داریم. اثر هنری در عصر جدید دارای خصلتی بی‌مانند و بدیع است. از دوران رنسانس به بعد هنر شکلی از بازی را به خود گرفت.در این عصر فعالیت هنری فراگرد شهودی محسوب می‌شود. واجد حقیقت خاص خویش است که از حقیقت علم جدا است. در عصر جدید هنر و زیبایی دارای منشی ذهنی و درونی تلقی شد. ذوق و قریحه مبنای اثر هنری به حساب آمد و تجربه زیباشناسانه که جنبه فردی داشت در کانون توجه قرار گرفت.

هنر آفریقا

هنر آفریقا که در دوران مدرن بسیار بر هنرمندانی چون گوگن و پیکاسو تاثیر گذاشت. جزو هنرهای بدوی و قبیله‌ای است که بر اساس کاربرد آیینی ساخته می‌شده است. اصطلاح هنر آفریقا فقط به هنر آفریقای “سیاه” خصوصا آثار مجسمه‌سازی و کنده‌کاری ساکنان حوزه وسیع اطراف رودهای نیجریه و کنگو اطلاق می‌شود. و بنابراین مثلا هنر مصری یاستان و نقاشی بوشمن را در بر نمی‌گیرد. هرچند که هر دو این مناطق در قاره افریقا واقع شده‌اند. دو نوع هنر آفریقا وجود دارد که از هم متمایزند: یکی هنر درباری به خصوص” ایفه” و” بِنین” که یادبودی و طبیعتگرایانه است و با موادی سخت چون سنگ، مفرغ، سفال و چوب ساخته می‌شود. دیگری هنر مفهومی و غالبا انتزاعی که بیشتر مشتمل بر کنده‌کاری‌های چوبین مانند صورتک‌ها و پیکرها نیاکان است. این نوع دوم از هنر آفریقایی است که در آغاز سده بیستم بر کار هنرمندان اروپایی بسیار اثر گذاشت.

هنر آفریقا

مفهوم هنر آفریقا

آفریقایی‌ها هنر را بیشتر وسیله‌ای برای ارتباط با نیروهای ماوراء طبیعی می‌دانند. تازه در همین دهه اخیر بود که جهان به اهمیت هنر آفریقا پی برد. حتی در اوایل سده کنونی، فقط چند تنی از هنرمندان کنجکاو، بیشتر نقاشان در موزه‌های مردم شناسی غرب با این هنر آشنا شدند و از آن الهام گرفتند. اما این روزها، در تمام موزه‌ها و نمایشگاه‌های هنری معتبر جهان، دست چینی از نمونه‌های برجسته هنر آفریقا جای ثابتی دارد. بشر امروز به راه‌های تازه‌ای برای نگریستن به اشیاء و به معیارهای تازه دست یافته است. ما دیگر هنر را با آرمان زیبایی یونانی یا با تطبیق آن با زندگی واقعی ارزیابی نمی‌کنیم. اولین چیزی که امروز ما می‌خواهیم، بیان ایده‌های درونی به یک شکل متقاعد کننده از نظر هنری است. هنرمندان آفریقایی از دیر باز همین کار را انجام می‌دادند.

مفهوم هنر آفریقا

گستره هنره آفریقا

ملت‌های آفریقایی طی هزاران سال، مجموعه‌ای گسترده از شکل‌های بیان تجسمی آفریده‌اند. دامنه‌ی این هنرها که به شکل‌های گوناگون و با استفاده از مواد و فناوری‌های بی‌شمار به اجرا درمی‌آیند. از تمثال‌های صخره‌ای کنده‌کاری شده در روزگار باستان و تندیس‌های سفالین ساخته شده در سال‌های پیش از آغاز مسیحیت گرفته تا تندیس‌های سیمانی و دیوارنگاره‌های شهری در عصر حاضر نوسان دارد. امروزه روز نیز همچنان از منسوجات، جواهرآلات، نشان‌های تیغ زنی یا نیشترزنی و رنگ آمیزی، غالبا برای تزیین افراد استفاده می‌شود. ملت‌ها، سازمان‌های مذهبی و خاندان‌ها غالبا ساخت بناهای دارای تزیینات ظریف را به معماران سفارش می‌دهند و هنرمندان رشته‌های گوناگون نیز به ساخت سفالینه، اثاثیه‌ی چوبی و اشیای مخصوص زیارتگاه‌ها ادامه می‌دهند.

گستره هنر آفریقایی

هنر و جهان‌نگری آفریقایی

هنرهای تجسمی آفریقا، اندیشه‌های اصلی مسلک‌ها و جهان‌نگری‌های آفریقاییان را در قالب رمز بیان می‌کنند. با آن که ملت‌های کشورهای اسلامی غرب آفریقا دست کم از سده‌ی دوازدهم میلادی به بعد به خط عربی نوشته و به زبان عربی تکلم کرده‌اند، بسیاری از آفریقاییان در سرزمین‌های واقع در جنوب صحرای آفریقا به معنی کلمه، تا چند نسل پیش، بی‌سواد به شمار می‌آمده‌اند. در میان گروه‌های بی‌سواد امروزی، هر شیء هنری، معنی مفهومی سنگین‌تری دارد. زیرا به جای آنکه فلان متن مکتوب را تکمیل کند جای آن را می‌گیرد. برخی از کارهای هنری، به برخی جنبه‌های حاوی اطلاعات مربوط می‌شوند و یا به چنین جنبه‌هایی اشاره می‌کنند. اما در برخی کارها، خود شیء یک ابزار بیان اندیشه و ارزشی است بدون هیچ گونه معادل واقعی.

کشف هنر قبیله‌ای

اینکه آیا نخستین کسی که چنین قطعه‌ی عجیبی را در بازار کهنه فروشان خرید “ولامینک” بود. یا اینکه “هانری ماتیس” پیش از او خریداری کرده بود، اهمیت نسبتا کمتری دارد. به هر حال، مورخان می‌پذیرند که دست ساخته‌های آفریقایی که نخستین بار توجه هنرمندان را به خود جلب کردند. صورتک‌های آیینی بودند، مانند صورتک‌های بدست آمده از “گابون” که ظاهرا جزئی از مجموعه‌ی متعلق به “ولادمینک” بوده‌اند.

ماسک‌های هنر آفریقایی و تاثیر آن بر هنر غرب

تأثیر هنر ملت‌های غیر اروپایی بر هنر غرب ملت‌های بومی آفریقا و جزایر دریای جنوب، هنری متمایز و منفرد پدید آوردند تا آنکه اروپاییان یا آن‌را تغییر دادند و یا از حرکت و تحول باز داشتند. این هنر از لحاظ فنی یا زیبایی شناختی نه فقط خام نیست. بلکه از لحاظ نمایش تصاویر مفهومی به جای تصاویر ناتورالیستی، بسیار پیشرفته نیز هست. از سده هفدهم به بعد، هنر دنیای غیر اروپایی، خود را در غرب، همواره با تأثیری به مراتب نیرومندتر نمایانده است و همواره مورد احترام و تأیید واقع شده است. نخستین علاقه غربیان، به خصوصیات سطحی تزیینکاری چینی بود که در اثر غرابت و تابلوگونگیش در غرب رواج یافت. در سده هجدهم، کالاهای وارداتی از چین، یک واژه تازه برای ظروف روی میز به غربی‌ها آموخت و آن «چینی» بود؛ که خیلی زود جانشین بشقاب فلزی شد.

ماسک‌های هنر آفریقایی و تاثیر آن بر هنر غرب

هنر آفریقا و نقوش صورتک‌ها

نقوش صورتک‌ها نقوش بکار رفته در صورتک‌ها المان‌های قدرتمندی هستند که نمایانگر موارد ذیل می‌باشند: نقوش به عنوان شکلی از اطلاعات رمزی کاربرد داشتند. اشکالی همانند خطوط موازی، زیگزاگ، صلیبی، انحنا و مارپیچ که به منظور آرایش و زینت صورتک‌ها استفاده می‌شدند. بر وضعیت اجتماعی یا قدرت‌های سحرآمیز و مذهبی دلالت دارد. مربع، مثلث و دایره مبنای اصلی طراحی و ترکیب قرار داشت. به کمک بافته‌های گوناگون و ترکیب مواد بر زیبایی ماسک‌ها می‌افزودند. گاهی استفاده از نقوش هندسی به منظور تشخیص بین صورتک‌های زنان از مردان بوده است. استفاده از صلیب‌های متقاطع و اشکال گوناگون هندسی و تزئین صورتک‌ها، به نوعی یادآور قدرت و اعتبار کمال مطلوب تزینات هنر اسلامی است.

تاثیر هنر آفریقا بر هنرمندان مدرنیسم

واپسین و شاید یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های هنر مدرن، سرک کشیدن به حوزه‌های فرهنگی و تمدنی غیر از فرهنگ و تمدن غربی است. این سنت تاثیرگیری از حوزه‌های فرهنگی غیر غربی، از گوگن و تاثیرپذیری او از زندگی و فرهنگ ساکنان تاهیتی که بگذریم. در قرن بیستم با الهام‌گیری هنرمندان برجسته‌ای همچون هانری ماتیس و پابلو پیکاسو از نقاب‌ها و مجسمه‌های آفریقایی و هنر بدویان قویا دنبال می‌شود و در نتیجه توجه جهانیان به ارزش‌های هنری و فرهنگی اقوام کمتر شناخته شده در اقصی نقاط جهان و زبانه و بیان خاص هنری آنها جلب می‌گردد.

نتیجه‌گیری

هنر مدرن، زاییده تفکر مدرن است و برای شناخت آن لازم است تا با تحولات فکری، فلسفی، اجتماعی و تاریخی عصر مدرن آشنا شد. عصر مدرن که در مورد زمان آغاز آن بحث‌های بسیاری است. دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر ادوار تاریخی متمایز می‌کند. از شاخص‌ترین این ویژگی‌ها، پیروزی خرد انسانی بر باورها و اعتقادات دینی و سنتی، گسترش اندیشه علمی و ضرورت اندیشه انتقادی است که بر تمام عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و هنری تأثیر می‌گذارد و سبب تحولی ژرف می‌گردد. در واقع مدرنیسم یک ایدئولوژی است که تقریباً از زمان رنسانس آغاز می‌شود و سبب تولید فلسفه، فرهنگ و هنر مدرنیستی می‌گردد. فیلسوفانی که بیش از دیگران در فلسفه‌ی مدرنیسم تأثیرگذار بوده و منشأ تغییر شدند کانت و هگل هستند که با ایجاد بحث‌های فلسفی بر ضرورت نگرش “خرد محور” و “انتقاد گر” تأکید کردند.

قالب فایل ورد 122 صفحه (قابل ادیت) با حجم (73.3 MB)
محتوای فایل شامل:
چکیده
مقدمه
فصل اول هنر مدرن
تاریخچه هنرمدرن
رویارویی با هنر مدرن
منظره کلی تحول هنر نقاشی در این دوران
تفکر و فلسفه مدرنیسم
ماهیت مدرنیسم
زیبایی شناسی از دیدگاه کانت و هگل
هنر مدرن و خصوصیات بارز آن
ریشه های پیدایش هنر مدرن و سیر تحول آن
هنر به مثابه جنبش پیشرو
خصوصیت هنر در عصر مدرن
فصل دوم هنر آفریقا
هنر آفریقا
مهمترین قبایل آفریقایی دارای هنر های شاخص
هنر و تمدن آفریقایی
هنر پیکرتراشی آفریقا
مفهوم هنر آفریقا
گستره هنرهای آفریقایی
هنر و جهان نگری آفریقایی
ماسک(صورتک) و اساطیر
فصل سوم تاثیر هنر آفریقا بر مدرنیسم
کشف هنر قبیله ای
ماسکهای آفریقایی و تاثیر آن بر هنر غرب
تاثیر هنر آفریقا بر هنرمندان مدرنیسم
پاپلو پیکاسو
تجربه ی مغرب زمین از هنر آفریقا
فووها
نمایشگاه ترو کادرو
جوزف برومر
پیکاسو و نمایشگاه تروکادرو
استفاده از فرم های آفریقایی در آثار پیکاسو
جنبش پیکاسو و براک
نظریه مورخان از سرچشمه الهام پیکاسو
ویژگی پیکاسو
کورونا
تاریخ تحول کوبیسم تقسیم بر سه
تابلو گرنیکا
دختر برابر آینه (۱۹۳۲)
ماهیگیرى شبانه، پابلو پیکاسو
پرتره ی ماری ترز والتر
پرتره دورا مار (1937)
زن در حال مطالعه
پرتره ی ژاکلین با گل ها
هنری روسو
نتیجه گیری
منابع
گزارش کار عملی
روند طراحی
نمونه طرح ها و نقش های انتخاب شده
معرفی طرح
طرح شماره(1)
طرح شماره(2)
طرح شماره (3)
و……

 

موارد مشابه از سایت هفت برگ برای دانشجویان رشته گرافیگ قابل دسترس است.

بررسی تاثیر جنبش دادائیسم و آوانگارد های نوین بر هنر مفهومی

بررسی عناصر بصری در پوشش زنان هرمزگان با تمرکز بر روی برقع ها

بررسی کارکرد عناصر بصری در سینمای اکسپرسیونیسم (پایان نامه)

تاثیر اسطوره های ایران باستان بر گرافیک عامیانه و گرافیک مدرن

60000 تومان – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه های اجتماعی

لینک های مفید

جواز های ما

تعداد کاربران 298 عدد
تعداد محصولات 1336 عدد
تعداد نوشته ها 7 عدد